Üdvözöljük a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium hivatalos weboldalán!


Aktuális hírek:


Részletes tájékoztatás a gimnáziumi beiratkozással kapcsolatban


Jelentkezés a kollégiumba 2020/2021. tanévre

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 46. § (3) bekezdés a) pontja és a (6) bekezdés a) pontja alapján Önöket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 48. § (1) és (2) bekezdése értelmében a kollégiumi felvétel iránt külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a felvételről a kollégium igazgatója dönt. Ennek érdekében a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott kollégiumok közül 1., 2., 3., rangsorolással jelöljön meg három kollégiumot és az alább található jelentkezési lapot az Ön által elsőként rangsorolt kollégium címére küldje vissza.

A jelentkezés a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és az első helyen megjelölt kollégium hivatalos email címére, 2020. május 17. 24 óráig való megküldésével válik érvényessé.

A jelentkezési lap innen letölthető

Fellebbezési eljárást megindító kérelem 2020


Szomorú hír! (2020.05.19.)

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy Kincses Gyula nyugalmazott igazgató, a debreceni Gyengénlátók Általános Iskolája és Nevelőotthona (ma Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium) alapító igazgatója 2020. május 14-én elhunyt. Gyula bácsi hosszú, teljes életet élt (1926-2020.). Sokat adott, tett a látássérült gyermekek oktatásáért is!

Nagy tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá! Nyugodjon békében.


Rendkívüli felvételi eljárás

Intézményünk a látássérült tanulók gimnáziumi osztályában az üres helyekre rendkívüli felvételi eljárást ír ki.

Részletek: https://hbmaigk.hu/nyolcadikosoknak/


Érettségi 2020

Tisztelt Szülő, Gondviselő! Kedves érettségiző kollégistáink!

Járványhelyzetre való tekintettel az érettségiző tanulók biztonságos elhelyezésére az érettségi időszakban egységesen a Gulyás Pál Kollégiumban kerül sor. Az intézmény gondoskodik a tanulók külön szobában való egyenkénti elhelyezéséről, a folyamatos pedagógiai felügyeletről és szükséges fertőtlenítő takarításról. A kollégista tanulókat előzetes szobabeosztás alapján fogják elhelyezni.

Ehhez szükséges, hogy a korábban jelzett kollégiumi igényüket erősítsék meg vagy mondják le 2020. április 26-ával bezárólag a titkarsag@hbmaik.sulinet.hu email címen.

Kalmár Péter

intézményvezető


Beiratkozás első évfolyamra – Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

Köszönjük, hogy az óvodákban leadott Jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. Kérjük, hogy az Ön által első helyen jelölt általános iskola  KRÉTA felületén jelentkezési szándékát erősítse meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. (Intézményünk ebbe a kategóriába tartozik.)

A körzetes iskolák listáját az alábbi internetes oldalakon találhatja meg: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

http://kk.gov.hu/hirek-debreceni (KÖZLEMÉNY)

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/oktatas/altalanos-iskolai-kepzessel-kapcsolatos-informaciok

Továbbá minden a Debreceni Tankerületi Központ (a továbbiakban: DTK) fenntartásában működő intézmény honlapján elérhető az intézmény saját felvételi körzetének jegyzéke. (ide kattintva elérheti intézményünk felvételi körzetét: https://hbmaigk.hu/beiskolazasi-korzet/)

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Szakértői vélemény

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére, amennyiben a  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye által kiadott szakértői véleményben megtörtént intézményünk kijelölése.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig (4032 Debrecen Lóverseny utca 3.) van lehetőség a telefonon történő, előre egyeztetett időpontban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Tájékoztatjuk, hogy az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntését a beiratkozás I. szakaszában érintett intézményekben 2020. április 25-27. között, a beiratkozás II. szakaszában érintett intézményekben pedig 2020. május 16-21. között hozza meg, s egyúttal ugyanezekben az időintervallumokban kerül sor az Ön értesítésére is.


Kedves Szülő, Gondviselő!

A Debreceni Intézményműködtető Központ az alábbi tájékoztatást adja a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban (03.27.):

Iskolák LEGÚJABB felosztása – 03.27-1

Dim tájékoztatója


Kedves Szülő, Gondviselő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési díj túlfizetését a Lóverseny utcai telephelyintézmény tanulói számára az alábbi nyomtatvány kitöltésével és Boldizsár Zita étkezés szervezőhöz való visszajuttatással  (boldizsar.zita@diminfo.hu) lehet visszaigényelni:

Visszafizetési kérelem – Lóverseny utca 


Kedves Szülők!

A KRÉTA rendszerbe való sikertelen belépés (hibás, elfelejtett belépési azonosító) esetén az alábbi email cím egyikére írják meg problémájukat:

iskola: Hegedüs Mónika –

Postakert utcai kollégium: Bajnóczkiné Oláh Erika –

Lóverseny utcai kollégium: Dinkó-Akli Anett –


Tisztelt Szülők/Gondviselők!
Kedves Tanulók, Kollégisták!

Az elmúlt néhány napban életszituációnk gyökeresen megváltozott. Ez mindenkire hatással
van. Fontos tudnia mindenkinek, hogy a tanulók, kollégisták nem tanítási szünidejüket töltik,
hanem az oktatás digitális formában, tantermen kívül valósul meg.
Intézményünk a szükséges előkészületeket megtette a digitális átállás érdekében, az oktatás új
formája elindult.
Kérem a szülőket, és kérlek benneteket, hogy a megelőző intézkedéseket figyelembe véve, az
oktatási intézményektől kapott instrukciók alapján szervezzék gyermekük napjait vagy
szervezzétek Ti a napjaitokat.
Amennyiben valaki pszichológiai megsegítést igényelne, alább olvasható Kollár Ferenc
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus tájékoztatása.

Debrecen, 2020. március 17.
Kalmár Péter
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Levelemmel az iskola pszichológusaként szeretném felajánlani segítségemet ebben a megváltozott egészségügyi-, tanügyi és jogi helyzetben.

A koronavírus fertőzés világméretű megjelenésével új, eddig mindannyiunk számára ismeretlen helyzet állt elő.  Természetes, amit ilyenkor érzünk, hiszen minden új és ismeretlen dolog lehet akár veszélyes és félelmetes is. Ez általános emberi reakció, ami segít bennünket abban, hogy a legjobban tudjunk alkalmazkodni a megváltozott és szokatlan helyzetekhez.

A bevezetett központi intézkedések eddig még ki nem próbált forgatókönyvek, amit mi közösen is alakítunk.

Kollégáimmal, a Debreceni Iskolapszichológusi Munkacsoporttal összeállítottunk néhány szempontot, ötletet, link címet, melyet érdemes lehet áttekinteni. Az ajánlás célja, hogy támogassuk Önt/Önöket a szülői szerepben. Biztosak vagyunk benne, hogy mozgósítani tudja azokat a belső erőket, amik tovább viszik a problémák megoldása felé. Ha mégis úgy érzi, hogy segítséget szeretne kérni, a következő hetekben erre csak online lesz lehetősége, személyesen csak a veszélyhelyzet megszűnte után.

iskolapszi.jozsa@gmail.com

Krízistelefon: 06-20/2285156


Kedves Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium közösség!

2020-03-13-án, 21.15 órakor az Operatív Törzs határozata alapján Orbán Viktor miniszterelnök úr akciótervet tett közzé (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-rendkivuli-bejelentese-koronavirussal-kapcsolatos-kormanyzati-intezkedesekrol). Ez egy új  helyzetet teremtett. Ennek értelmében az alábbi forgatókönyvet kell követnünk:

2020-03-16-ával kezdődően a későbbiekben meghatározott időpontig a következők lépnek életbe.

A diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ennek értelmében új oktatási munkarend kerül bevezetésre, amit digitális munkarendnek nevezünk. Ezt a munkarendet a későbbiekben ismertetjük, mivel a kidolgozása jelenleg még folyamatban van.

További tájékoztatásig nincs teendő.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a kormányzati honlapokon (https://koronavirus.gov.hu; https://www.nnk.gov.hu/), az intézményi honlapon (http://www.hbmaigk.hu), és a KRÉTA rendszer faliújságján keresztül közölt információk tekinthetőek mérvadónak. Az aktuális információkat/ tennivalókat mindig ezeken a csatornákon fogjuk közölni az iskola közösség tagjaival. Kérjük, hogy a megfelelő tájékozottság érdekében, mindenki naponta többször ellenőrizze az információk aktualitását.

Ügyeleti telefonszámunk: +36 52 431 301

Az iskola közösség tagjainak megértését, segítségét előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Kalmár Péter

intézményvezető


Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók, Kollégisták!

2020. március 16-tól Magyarország köznevelési intézményeiben tantermen kívüli digitális egyéni munkarend lép életbe. Ennek lényege, hogy az iskolai tantermi oktatás megszűnik és digitális tanítás és tanulás lép életbe. Diákok az iskolába az eddigi megszokott formában és rendben egyelőre nem léphetnek be.

Intézményünk március 14-én szombaton 10-18 óráig és március 15-én vasárnap 10-18 óráig biztosítja mindkét feladatellátási helyen (Postakert utca 7. és Lóverseny utca 3. szám alatt) a szükséges taneszközök és egyéb felszerelések kollégiumból/iskolából való hazavitelének lehetőségét .

Pedagógusaink az otthoni felkészülést digitális eszközökkel fogják támogatni .

Ez egy teljesen ismeretlen és új állapot a pedagógusok és a diákok számára is, amit igyekszünk a körülményeknek és a szakmai ajánlásoknak megfelelően kezelni. A hét elején tantárgyanként és tanulócsoportonként kialakítjuk a digitális tanulás alapjait, értesítéssel leszünk a diákok és szülők felé. Kérjük a kedves szülőket, hogy támogassák az otthoni tanulást, kövessék a KRÉTA rendszerben a házi feladat, órai jegyzet rovatokat.

Ne iskolai szünetként éljék meg a tanulók az elkövetkezendő napokat, heteket, hanem egy új feladatként, pedagógus által irányított otthoni önálló munkaként.

Figyeljék az intézmény honlapját, az osztálycsoportokat (facebook), lehetőség szerint legyen mindenkinek  élő és működő emailcíme és mindenki legyen az osztályfőnöke számára elérhető.

Kedves tanulóink! A jövő heti közös munka kezdetéig pihenjetek, töltekezzetek, ne feledkezzetek meg a megfelelő óvintézkedésekről, a felelősségteljes magatartásról sem.


Ideiglenes felvételi jegyzék

Intézményünkben lezajlott a szóbeli  meghallgatás.
A vonatkozó rendeleteknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk az ideiglenes felvételi jegyzéket.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a többi iskolához hasonlóan a ténylegesen felvételt nyert tanulók listáját csak 2020. április 23-át követően tudjuk közölni, miután a Felvételi Központtól megkaptuk a végeredményt.

Alább megtalálható az ideiglenes rangsor. A rangsorban a felvételiző tanulót az oktatási azonosító alapján lehet megtalálni.

A jelentkezők „E” (elutasítva) jelzést kaptak, amennyiben nem jöttek el a szóbeli meghallgatásra vagy nem teljesítették a felvételi követelményeket.

Oktatási azonosító Pontszám Rangsor
72524600746 41 1.
71592870011 40,5 2.
72599444078 40 3.
72597619406 39,5 4.
72599443867 37,5 5.
72405877729 24,5 “E”
71659976164 28 “E”

Beiratkozás a 2020-2021. tanév 1. évfolyamára

Időpont: 2020. április 23-24.

Helye: Debrecen, Lóverseny utca 3.


2019.11.13.

Nyílt napok leendő elsősöknek (2019-2020):

2019. november 7., december 4.

2020. január 16., február 11., március 27., (iskolánk tanulói szüleinek is); április 24., május 8.

Prospektus iskolánkról                                   

2019.11.04.

Az alábbi linken megtekinthető, illetve letölthető a “Suliválasztó Sulifórum” Pályaorientációs hét promóciós kisfilmje, amely 2019. november 6-7-én a Fórum bevásárlóközpontban kerül megrendezésre.
Link: https://drive.google.com/file/d/1VTJiZ-zjvtJqUARiatnnKrSd1mFGwKp-/view


2019.10.17.

Kollégiumi jelentkezés

További információk a KOLLÉGIUM/Jelentkezés oldalon található!


Tisztelt Szülők!

A KRÉTA rendszerben 2019. március 1. naptól lehetőség lesz az elektronikus ügyintézésre az e-Ügyintézés felületén az alábbi ügytípusok esetében:

Az e-Ügyintézés Tudásbázisban megtalálhatók a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer különböző funkcióinak felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, videók a program használatának elsajátításához, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók is. Ezt az alábbi linken érhetik el:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533


Intézményvezető választás

A 2017. november 17-én zajlott intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező: