Az 1974-75-ös tanév megkezdésekor adták az akkor Megyei Munkás-Paraszt Kollégium névre hallgató épületet.

Egy akkori kollégista így ír a kezdetekről:

„Diákotthonunkat megyei, főleg munkás és paraszti származású tanulók elhelyezésére hozták létre. Építése 30, berendezése közel 2 millió forintba került. Ma ez Debrecen legmodernebb diákotthona, a tárgyi feltételek szinte minden igényt kielégítenek. A négy emeleten szintenként 4 ágyas szobákat, 2 tanulóhelyiséget, 1 társalgót, illetve klubszobát használhatunk (TV-vel, hűtőszekrénnyel, hajszárítóval). Konyhánk jól felszerelt, ebédlőnk reprezentatív. Tavasszal négy sportpálya épült.

A diákotthon összetétele – a beiskolázás közben jelentkező igények, valamint a leány szakmunkás tanulók elhelyezésének problémái miatt – nem úgy alakult, ahogyan eredetileg tervezték (fele fiú, fele lány). Az induló létszám így 120 fiú és 180 lány lett. Iskolatípus szerint megoszlásunk igen vegyes: 114 gimnazista (KLTE gyakorló Gimnázium, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Fazekas Gimnázium, Tóth Árpád Gimnázium), 124 szakközépiskolás (Kereskedelmi, MAGSZ, Vegyipari, Közgazdasági) és 62 szakmunkástanuló (Kereskedelmi, 127-es Szakmunkásképző Intézet).

Tanulásunkat, nevelésünket 12 nevelő vezeti és 28 gazdasági, adminisztratív és technikai dolgozó segíti. 300 diákhoz ez optimális feltételt biztosít a nevelőmunkában.

Az első évben legfontosabb dolgunk volt a diákotthon közösséggé szervezése, ezen belül primerközösségek kialakítása, egymás és a közösségek megismerése. Emellett mint „kezdő” diákotthonnak nagyon fontos a hagyományok kialakítása, ápolása és átörökítése az utánunk jövő diákgenerációra.”

1984-től kapta meg az intézmény Györffy István nevét –nem véletlenül. 1939-ben fogalmazta meg Györffy a parasztkollégium megvalósításának lehetőségét, halála azonban megakadályozta annak megvalósítását. Mára társadalmunk teljesen átalakult, megszűnt az a paraszti világ, amelyben Györffy a magyarság gyökereit kereste, de a tehetséges vidéki gyermekek esélyteremtő lehetőségeinek gyarapítása ma is kiemelten fontos.

2009. augusztus 1-jén újabb változás következett be. Összevonásra került a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégiummal. Az új intézmény: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, melynek két intézményegysége van: Györffy István Kollégium Intézményegység és Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység.

2012. januárjában az intézmény új fenntartója a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ, az intézmény új neve: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium.

Az intézmény tagja a Kollégiumok Szakmai és Érdekvédelmi Szövetségének.

A kollégium igazgatói a kezdetektől: (feltöltés alatt)