A gyengénlátó gyermekek szervezett oktatásának szükségszerűsége már 1802-ben felvetődött. A világon az első ilyen iskolát Angliában nyitotta meg Bishop Herman 1908-ban.
Magyarországon dr. Goldzieher Vilmos, dr. Fehér Gyula, Herodek Károly, dr. Szily Adolf, dr. Bartók Imre sürgetik az ilyen jellegű iskola felállítását. 1928-ban a budapesti Vakok Országos Intézetében nyílt lehetőség a gyengénlátók oktatására. A II. világháború alatt ezen osztályok megszűntek.
Önálló intézet 1956-ban szerveződött Budapesten – Csepelen -, amely később a Szőnyi útra költözött. Csak alsó tagozattal működött.

Iskolánk – az országban az első, teljes tagozatú intézet – a Gyengénlátók Általános Iskolája és Nevelőotthona, 1972. szeptember 27-én nyitotta meg kapuit Debrecenben.

A Művelődésügyi Minisztérium 1971. december hónapjában kelt alapító okirata szerint az intézmény célja:

„… hogy, a speciális felszerelésével és az oktatás megfelelő módszereivel lehetővé tegye a súlyos látási fogyatékos gyerekek részére az általános iskolai tananyag elsajátítását. Felvételre kerülhet: az az épértelmű, közösségbe beilleszkedni tudó gyermek, akinek korrigált látásélessége 0,1-0,3 közé esik …”

Különös gonddal történt az iskola igazgatójának kiválasztása. A megbízást Kincses Gyula gyógypedagógus kapta.
Az intézmény speciális jellegéből adódóan két igazgatóhelyettesre (iskolai és nevelőotthoni) volt szükség. Az alsó tagozatos gyógypedagógusok és a felső tagozatos szaktanárok mellett nevelőtanári hálózatunk is kiépült. A folyamatos szemészeti ellátást teljes állású szemészorvos biztosította. Ápolónő és szemészasszisztens is segítette a munkát. Ezek a státuszok ma is léteznek, kiegészülve részfoglalkozású gyermekorvossal. A pedagóguslétszám 27 volt, 18 százalékuk gyógypedagógus.
1972-ben 117 fővel indultunk, ez 10 tanulócsoportot jelentett, a férőhely kihasználtsága 78 százalékos volt. Az 1974-es tanévtől kedve a tanulócsoportok száma 12, a 2000-es tanévtől 13 lett. Osztálylétszámaink 7-15 fő között mozognak.

1973 óta folyamatosan, egyre szélesebb körben rendezünk szemészeti vetélkedőt.

A gyógypedagógiai oktatás reformja bennünket is érintett. Az 1977-78 tanévben vezettük be először az iskolaelőkészítő tanfolyamot. 1981-től utazó-gyógypedagógus segíti a gyengénlátó gyermekek felkutatását, az integráltan tanulók segítését. Az 1978-79 tanévben került sor az új tanterv bevezetésére. Az 1979-80-as tanévben hozzákezdtünk a szaktantermi rendszer kialakításához. Ez két évet vett igénybe. A világítás korszerűsítésére, speciális világítás kialakítására 1982-től került sor.

1989-ben dr. Kettesy Aladár nevét vette fel intézetünk, jelezve ezzel is a gyógyítás. a látásnevelés, az egészségüggyel való együttműködés fontosságát. Szolgáltatásaink köre kibővült a rendszeres utógondozói munkával. Munkánk elismeréseként diákotthonunk 1989-ben ezüst, 1990-ben arany oklevelet kapott.

Iskolánk előcsarnoka 1989-től évente 2-3 alkalommal kiállító teremmé változik. Itt tarjuk az iskolagaléria rendezvényeit. Az 1989-90-es tanévtől kezdve a szülők minden évente több alkalommal nyílt tanítási napokon pillanthatnak be életünkbe is.

1990. szeptemberétől félállásban logopédus dolgozik iskolánkban; ekkor kezdtük meg – a szülők igényeinek megfelelően (római katolikus, görög katolikus, református) – a hitoktatást is. Az 1991-92-es tanévtől heti 6, majd heti 10 órában pszichológus ad segítséget lelki gondok esetén. Gyógytestnevelő javítja a gerinc-deformitásokat 1993 óta.

1995-ben iskolazászlót avattunk, melynek tervezője a helyi gyermekrajz pályázat győztese (Peczán Krisztián) volt. Az ő értelmezése szerint a kék alap az égboltot jelzi, a Nap és a Hold összevont jelképe a fényt. A Nap sugarai fényesen ragyognak, ez életünk fényesebbik felét jelképezi, a Hold karéja pedig a sötétséget. A két oldal kiegészíti egymást, együtt vannak jelen, ahogyan életünkben is.

1996-tól az óvodások iskolára előkészítésének alkalmai bővültek. Havonta egy alkalommal fogadjuk a leendő elsősöket és szüleiket.

1997. szeptemberében ünnepeltük iskolánk alapításának 25. éves évfordulóját. Ebben az évben iskolánk kollektívájának MARÓTI GYÖRGY-DÍJ-at adományoztak „Kimagasló elméleti és gyakorlati oktatási-nevelési tevékenységük elismeréseként.”

A nemzeti érzés erősítését szolgálta az emlékfa ültetése 1998-ban, az 1848-as forradalom 150. évfordulója alkalmából.

1999. szeptember 1-től gyógypedagógiai asszisztensek segítik iskolánk munkáját.

2001-től intézményünk neve:  Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat

2007. szeptember 1-től iskolánk hivatalos neve:  Dr. Kettesy Általános Iskola és Kollégium. Ettől az időponttól a Pedagógiai Szakszolgálat megszűnt intézményünkben.

2007. szeptember 27-én ünnepeltük iskolánk fennállásának 35. évfordulóját.

2009. augusztus 1-jén újabb változás következett be. Összevonásra került a Györffy István Középiskolai Kollégiummal. Az új intézmény: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, melynek két intézményegysége van: Györffy István Kollégium Intézményegység és Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység.

2012. januárjában az intézmény új fenntartója a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ, az intézmény új neve: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium.

Az intézmény fenntartója és működtetője: Debreceni Tankerületi Központ

2018. szeptember 1-jén elindul  a gimnáziumi osztály gyengénlátó/vak tanulók számára az országban egyedülállóan.

2022.09.27. 50 éves a látássérült gyermekek nevelése-oktatása Debrecenben.

Intézményünk vezetői voltak 1972-től:

1972-1987. Kincses Gyula (alapító igazgató) (élt: 1926-2020.)

1987-1999. dr. Józsáné dr. Pápai Ilona

1999-2008. Nagy Dénesné

2008-2009. Somogyiné Lakatos Andrea

2009-2017. Tarsoly Andor

2017-            Kalmár Péter