SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018 | 07 | 13

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Debreceni Tankerületi Központ

Sajtóközlemény

ELINDULT a Debreceni Tankerületi Központ „A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00317 azonosítószámú projektje.

A Széchenyi 2020 program keretében történő fejlesztés, a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium, 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. szám alatti feladatellátási helyén valósul meg.

A projekt hosszú távú célja, hogy a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájáruljon ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse a tanulók lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát, mely hosszabb távon az egész társadalom szempontjából kedvezőtlen következményekkel járhat.

A fentieken túl a projekt hosszú távú, közvetett célja, hogy az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készítsen fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre, kapcsolódva ezzel Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában megfogalmazott célokhoz.

A 148,74 millió forint európai uniós támogatás segítségével az épület új modern kazánt, korszerű fűtési rendszert kap. Ezzel együtt célzottan külső szigetelés kerül felhelyezésre. Megújulnak a vizesblokkok az általános iskolában, a kollégium wifi hálózata és közösségi terei fejlesztésre kerülnek. A telephelyet érintően az oktató-nevelő munkát segítő tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre.

A pályázat eredményeként egy modern 21. századi iskola fog működni, amely esztétikus, környezettudatos, takarékos és egyben hatékony. A felújított, igényes intézménnyel olyan magatartási példát állít, amely meghatározza a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, az épülethez, ahol gyerek és felnőtt szívesen kapcsolódik be a közvetlen és tágabb környezet értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00317

Támogatás összege: 148 746 872 Ft

Összköltség: 148 746 872 Ft

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.10.31


A megvalósult pályázat képei