Az intézményben reggel 7 órától 20 óráig ápolónő gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról.

Szemészeti ellátás:

Dr. Nagy Annamária

Szemészeti ellátás


Iskolai-egészségügyi ellátás rendje:

A feladatot a DAEFI – Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet látja el.

Iskolaorvos: Dr. Szövetes Margit

Rendelkezésre állási idő: Minden hónap utolsó kedd 8.00-11.00

Iskolavédőnő: Kovács Szandra

Rendelkezésre állási idő: Kedd: 8.00-16.00

Védőnői fogadóóra: Kedd: 8.00-11.00

Védőnő elérhetősége: +3630/074-7839

E-mail: kovacs.szandra@med.unideb.hu

Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet