2024.06.11.

Kollégiumi fellebbezés

A fellebbezés benyújtásának a módja: az elsőfokú döntést hozó kollégium címére kell megküldeni aláírva, szkennelve e-mailben vagy postai úton.

2024 Kollégiumi fellebbezési kérelem word

2024 Kollégiumi fellebbezési kérelem pdf


Kollégiumi jelentkezési lap a 2024/2025-ös tanévre:

Egyseges-kollegiumi-jelentkezesi-lap_2024_2025 pdf

Egységes kollégiumi jelentkezési lap_2024_2025 word


Jelentkezés tanév közben

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 46. § (3) bekezdés a) pontja és a (6) bekezdés a) pontja alapján Önöket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 48. § (1) és (2) bekezdése értelmében a kollégiumi felvétel iránt külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a felvételről a kollégium igazgatója dönt. 

Tanév közbeni felvételi kérelem_2023_24.


A kollégiumi tagság egy tanévre szól, meghosszabbítását (újbóli jelentkezés lap beadásával) évente írásban kell kérni.

A kollégiumi tagság feltétele a kollégium szabályainak betartása.

Kollégiumi férőhelyre csak azok a 22 év alatti, (amennyiben tanulmányait 7 éves korban kezdte el 23 év alatti) nappali tagozatos középiskolai tanulók jogosultak, akik első szakképesítésüket szerzik, középfokú, nappali rendszerű képzésben vesznek részt. A második szakképzés megszerzése nem ingyenes, így az ilyen képzésben résztvevő tanulók számára a kollégiumi elhelyezés sem térítésmentes. Nem számít második szakképzésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való elsajátítását biztosító képzés. Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad. Felvételi kérelmet nyújthat be az a tanuló, aki a 25. életévét nem töltötte be.

A beköltözéshez szükséges dokumentumok:

  • felvételről szóló határozat
  • iskolalátogatási igazolás
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • TAJ-kártya
  • orvosi vizsgálaton alapuló szülői nyilatkozat egészségi állapotról (mehet-e közösségbe, van-e bármilyen állandó betegsége, gyógyszerérzékenysége stb.).

Intézményünk csak azokkal a tanulókkal tud felvételi eljárást folytatni, akik jelentkezési lapot nyújtanak be hozzánk.

A jelentkezési lap innen letölthető: Egységes kollégiumi jelentkezési lap_2023

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot kitöltés és aláírás után postán vagy elektronikus úton – utóbbi esetben pdf vagy jpeg formátumban – az első helyen megjelölt intézmény táblázatban feltüntetett e-mail címére, legkésőbb 2023. május 15-i feladással megküldeni szíveskedjen.