Jelentkezés

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 46. § (3) bekezdés a) pontja és a (6) bekezdés a) pontja alapján Önöket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 48. § (1) és (2) bekezdése értelmében a kollégiumi felvétel iránt külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a felvételről a kollégium igazgatója dönt. Ennek érdekében a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott kollégiumok közül 1., 2., 3., rangsorolással jelöljön meg három kollégiumot és az alább található jelentkezési lapot az Ön által elsőként rangsorolt kollégium címére küldje vissza.

Jelentkezés a 2022/23-as tanévre: Egységes kollégiumi jelentkezési lap_2022

Tanév közbeni felvételi kérelem 2021/2022. tanévben


A kollégiumi tagság egy tanévre szól, meghosszabbítását évente írásban kell kérni.

A kollégiumi tagság feltétele a kollégium szabályainak betartása.

Kollégiumi férőhelyre csak azok a 22 év alatti, (amennyiben tanulmányait 7 éves korban kezdte el 23 év alatti) nappali tagozatos középiskolai tanulók jogosultak, akik első szakképesítésüket szerzik, középfokú, nappali rendszerű képzésben vesznek részt. A második szakképzés megszerzése nem ingyenes, így az ilyen képzésben résztvevő tanulók számára a kollégiumi elhelyezés sem térítésmentes. Nem számít második szakképzésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való elsajátítását biztosító képzés. Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad. Felvételi kérelmet nyújthat be az a tanuló, aki a 25. életévét nem töltötte be.

A beköltözéshez szükséges dokumentumok:

  • felvételről szóló határozat
  • iskolalátogatási igazolás
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • TAJ-kártya
  • orvosi igazolás a háziorvostól (mehet-e közösségbe, van-e bármilyen állandó betegsége, gyógyszerérzékenysége stb.).

Intézményünk csak azokkal a tanulókkal tud felvételi eljárást folytatni, akik jelentkezési lapot nyújtanak be hozzánk.