Jelentkezés

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 46. § (3) bekezdés a) pontja és a (6) bekezdés a) pontja alapján Önöket megilleti a szabad kollégiumválasztás joga. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 48. § (1) és (2) bekezdése értelmében a kollégiumi felvétel iránt külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a felvételről a kollégium igazgatója dönt. Ennek érdekében a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott kollégiumok közül 1., 2., 3., rangsorolással jelöljön meg három kollégiumot és az alább található jelentkezési lapot az Ön által elsőként rangsorolt kollégium címére küldje vissza.

A jelentkezési lap innen letölthető:


A kollégiumi tagság egy tanévre szól, meghosszabbítását évente írásban kell kérni.

A kollégiumi tagság feltétele a kollégium szabályainak betartása.

Kollégiumi férőhelyre csak azok a 22 év alatti, (amennyiben tanulmányait 7 éves korban kezdte el 23 év alatti) nappali tagozatos középiskolai tanulók jogosultak, akik első szakképesítésüket szerzik, középfokú, nappali rendszerű képzésben vesznek részt. A második szakképzés megszerzése nem ingyenes, így az ilyen képzésben résztvevő tanulók számára a kollégiumi elhelyezés sem térítésmentes. Nem számít második szakképzésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való elsajátítását biztosító képzés. Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad. Felvételi kérelmet nyújthat be az a tanuló, aki a 25. életévét nem töltötte be.

A beköltözéshez szükséges dokumentumok:

  • felvételről szóló határozat
  • iskolalátogatási igazolás
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • TAJ-kártya
  • orvosi igazolás a háziorvostól (mehet-e közösségbe, van-e bármilyen állandó betegsége, gyógyszerérzékenysége stb.).

Intézményünk csak azokkal a tanulókkal tud felvételi eljárást folytatni, akik jelentkezési lapot nyújtanak be hozzánk.