„Kollégium PLUSZ” modellprogram

A 2018/2019-es tanévben is folytatódik a KOL-PLUSZ program, melynek alkalmából 2018. október 18-án konferenciát rendeztek intézményünkben.

Néhány cikk az eseményről:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)  pályázatot hirdetett „Kollégium PLUSZ” modellprogram címmel hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére komplex hátránykompenzációs céllal, kollégiumi körülmények között megvalósuló gyermekjóléti prevenciós program támogatására. A pályázat keretében intézményünk a 2018/2019-es tanévre 12.000.000 Ft támogatást nyert el.


Intézményünk 2017-ben az EMMI által kiírt meghívásos pályázaton 18.333.000 Ft-ot nyert el a KOL-PLUSZ -2017 program megvalósítására.

A Debreceni Tankerületi Központ és EMMI között létrejövő megállapodásnak köszönhetően új, eddig nem látott források nyílhatnak meg az SNI-s általános iskolai kollégistáink számára.

Az intézmény a Debreceni Tankerületi Központ munkatársaival szorosan együttműködve összeállította a pályázat szakmai anyagát és a költségvetést. A pályázati anyag elektronikus felületen lett rögzítve. Az eredeti pályázati kiírásban szereplő összeg egy pályázó visszalépése miatt megnövekedett, így egyszeri költségvetési módosítást hajtottunk végre.

A pályázat célja:

A pályázattal támogatott program célja egy olyan fenntartható, esélyteremtő, a társadalmi felzárkózást segítő plusz funkció modellezése működő kollégiumok bázisán, melynek révén áthidalható a gyermekjóléti rendszerben tapasztalható szolgáltatási hiány, elősegítve így a gyermek családban történő nevelkedését. A „Kollégium Plusz” modellprogramot olyan felső tagozatos gyermekek számára szükséges kialakítani, akik egyszerre igénylik a kollégiumi elhelyezést és a gyermekjóléti prevenciót.

A pályázat költségvetése:

A pályázat fő költségvetési sorain szerepel beruházás, dologi kiadás, bérköltség. Ez azt jelenti, hogy új dolgozók felvétele mellett számos tárgyi eszköz, szolgáltatás vásárlás, utazási költség, krízishelyzetekre fordítható összeg stb. szerepel. Az EMMI útmutatását követve határoztuk meg azokat a konkrét területeket, amelyekre az anyagi forrásokat csoportosíthatjuk.

Reményeink szerint egy szebb kollégiumban egészségesebb, tartalmasabb kollégiumi élet következik majd a szülők és a kollégistáink örömére.Agórában jártunk


Vojtina Bábszínházban jártunk


Hortobágyi családi kirándulás