Hitvallás

„A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”

(Németh László)

 

Arculat

A Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában, Debrecen városában működő Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium olyan többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely ellátja a sajátos nevelési igényű, érzékszervi gyengénlátó tanulók alapfokú nevelését-oktatását, továbbá a látássérült tanulók 1-12. évfolyamon, valamint az ép intellektusú tanulók 7-14. évfolyamon történő kollégiumi ellátását.

 

 

 

 

Küldetésnyilatkozat

A Hajdú Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium Györffy István Kollégiumi Intézményegysége az integrált személyiségfejlesztést, a közösség védettségét, ingergazdag szellemi pedagógiai, pszichológiai és fizikai környezetet kínál a sikeres életpályához, az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra készülő kollégisták számára.

A Lóverseny utcai kollégiumban a látássérült tanulók a sérülésből fakadó hátrányok leküzdése mellett a korábban említett feltételek között készülhetnek a középiskolai továbbtanulásra.
A kollégium Debrecen város középiskoláiból felvételüket kérő tanulók igényeinek megfelelően biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást, a tanulási feltételeket valamint – egyéni igények szerint – a minőségi tanulásvezetést, szaktárgyi továbbfejlődést és korrepetálást.

 

Célok

A nevelési célok közül prioritást élveznek a következők:

– a jó tanulási módszerek elsajátítása

– kulturális és művészeti értékek közvetítése, ízlésformálás

– az egészséges és kulturált életmódra nevelés

– a demokratikus közéleti szerepek megtanulása

– a másik iránti tolerancia kialakítása

Diákok

Középiskolás diákjaink vidéki általános iskolából kerültek debreceni oktatási intézményekbe, döntő többségük gimnazista, de szép számmal vannak szakközépiskolások, és érettségi utáni szakképzésben részt vevő tanulók is.

Az általános iskolás kollégisták a Lóverseny utcai telephelyen laknak, ahol a részükre fenntartott speciális iskola is működik.

 

Tantestület

A nevelőtestületünk szakképzett segítséget tud adni magyar, történelem, fizika, matematika, német, angol, kémia, biológia, földrajz, filozófia, informatika tantárgyakból. Tanáraink hivatásuk és az intézmény iránti elkötelezettségük okán tevékenykednek.