Beiratkozás a gimnáziumba

A beiratkozás időpontja: 2019.06.20. A személyes megjelenés kötelező!

1. A SZÜLŐ TEENDŐI

Az e-Ügyintézés felületén 2019. június 1-jétől megnyílik a lehetőség a szülők részére,
hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú
intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. 2019. június 18-án 24 óráig van arra
lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az
intézménybe.
Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával
bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre.
Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő
személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja,
módosíthatja, kiegészítheti azokat.
b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül
ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek
személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a
beiratkozáshoz szükséges adatokat.
Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke
felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve
név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA
rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.
Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és
legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő aláírva szeretné a
beiratkozáskor magával vinni a dokumentumokat, akkor kinyomtathatja és
aláírhatja azokat. De a szülőnek nem kötelező ezeket kinyomtatni, mert az iskola
erről gondoskodni fog, viszont ebben az esetben a beiratkozáskor kell az iskolában
aláírnia a dokumentumokat.
Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a
rendszer, akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, hogy a szülő vegye
fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová a gyermeke felvételt nyert.

2. TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJÁN

Minden tanuló törvényes képviselőjének a megjelenés kötelező és be kell vinni a tanuló
általános iskolai bizonyítványát, illetve a helyszínen be kell mutatni az intézmény által
kért dokumentumok eredeti példányát.
Az 1.-es pontban részletezett e-ügyintézés nem kötelező, így a szülők megtehetik, hogy
hagyományos módon a személyes megjelenéskor töltik ki az adatlapot, illetve az egyéb
dokumentumokat.

ELŐNYÖK

Amennyiben az általános iskolai rendszerből nyitja meg a szülő az e-Ügyintézés
felületet, úgy a rendszer a gyermekének az általános iskolai KRÉTA rendszerben tárolt
személyes adatait betölti a felületre, és csak az ezen felül szükséges adatokat kell
megadnia a középiskola rendszerébe történő elküldéshez.
A beiratkozás napján nem kell külön papírokat kitölteni, hanem csak az egyeztetést kell
elvégezni.


Rendkívüli felvételi eljárás

Intézményünk rendkívüli felvételi eljárást hirdet 2019.05.06-tól. A rendkívüli felvételi eljárás keretében azok a tanulók is felvételt nyerhetnek valamely középfokú oktatási intézménybe, akiknek ez a normál felvételi eljárásban valamiért nem sikerült.

Ebben az esetben a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de a Hivatal segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, tájékoztatásul közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu).

A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az iskolaválasztás. Amennyiben a tanköteles korú jelentkezőnek sem a rendes, sem a rendkívüli felvételi eljárás során sem sikerül felvételt nyernie egy középfokú iskolába sem, úgy tanulmányait a Köznevelési Hídprogramban folytatja. A Köznevelési Hídprogramban résztvevő intézményeket az állami intézményfenntartó központ jelöli ki 2019. március 28-ig. A Hídprogrammal kapcsolatos legfontosabb információkat és dokumentumokat megtalálhatja a Klebelsberg Központ honlapján.

KÓD Rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett üres helyek száma
001 gimnázium; 4 évfolyam; gimnáziumi kerettanterv; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kizárólag látásérült tanulók oktatása 5

 

További információért és jelentkezési lapért keresse intézményünket.


Jogorvoslati eljárást megindító kérelem itt tölthető le: Jogorvoslat_mintadokumentum 2019.


A vonatkozó rendeleteknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk az ideiglenes felvételi jegyzéket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a ténylegesen felvételt nyert tanulók listáját 2019. április 23-át követően tudjuk közölni, miután az Oktatási Hivataltól megkaptuk a végeredményt.

A rangsorban a felvételiző tanulót az oktatási azonosító alapján lehet megtalálni.

A jelentkezők „E” (elutasítva) jelzést kaptak, amennyiben pontszámuk nem érte el a 30 pontot (hozott pontok alapján szerezhető pontok 60%-át).

Ideiglenes felvételi rangsor


Beiskolázás a 2019/2020-as tanévre

Település neve: Debrecen

Iskola neve: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 201359

Cím: székhely: 4025 Debrecen Postakert utca 7.; telephely: 4032 Debrecen Lóverseny utca 3.

Telefon: +36 52 431 301

Fax: +36 52 531 939

E-mail: titkarsag@hbmaik.sulinet.hu

Honlap: www.hbmaigk.hu

Igazgató neve: Kalmár Péter

Pályaválasztási felelős: Dinkó-Akli Anett

Az alábbi feltételekkel indítjuk gimnáziumi képzésünket a 2019/2020-as tanévben:

0001 Gimnázium
 • gimnázium
 • 4 évfolyam
 • gimnáziumi kerettanterv
 • a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol
 • a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német
 • a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek
 • felvétel a tanulmányi eredmények alapján
 • megjegyzés: kizárólag látássérült tanulók oktatása

Általános információk az iskoláról (gimnáziumról):

A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ezzel a névvel és ebben a formában 2017-ben jött létre Debrecenben. Jogelődintézményei a Dr Kettesy Aladár Általános Iskola 1972-ben (mint az ország egyetlen, kizárólag látássérültekkel foglalkozó intézménye), míg a Györffy István Középiskolai Kollégium 1974-ben nyitotta meg kapuit. A két említett intézmény összevonásra került 2009-ben, így lett Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium.

Az elmúlt évek során az oktatáspolitikai kihívásoknak és az aktuális igényeknek is megfelelve 2017-ben az intézmény profilja SNI (látásfogyatékos: gyengénlátó, vak) tanulók számára gimnáziumi képzéssel kibővülve, új nevet kapott: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.

A gimnázium az általános iskolával és a kollégiummal egy épületben kertvárosi környezetben helyezkedik el, a Nagyerdő közvetlen szomszédságában, a Debreceni Egyetem közelében, amely könnyen megközelíthető számos helyi autóbusszal, a 2-es villamossal, illetve a 35-ös főúton beérkező távolsági autóbuszokkal.

Az intézmény rendelkezik a látássérült tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges eszközzel, szakemberrel, módszertannal.

Nyílt nap időpontja: 2018.12.12. 11 óra, helye: 4032 Debrecen Lóverseny utca 3.

Gimnáziumi osztályok:

4 évfolyamos osztály (9-11 fő)

 • idegen nyelv: angol nyelv
 • idegen nyelv: német nyelv

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:

Írásbeli vizsga: van / nincs

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs (elbeszélgetés)

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019.03.01. péntek 11 óra (pótnap: 2019. március 8. 11 óra, előzetes kérelem alapján, a kérelemre írásos választ adunk). A szóbeli meghallgatás időpontjáról külön értesítést nem küldünk, érdeklődni az intézmény elérhetőségein lehet. Helye: 4032 Debrecen Lóverseny utca 3. szám

Információk a szóbeli meghallgatásról: A felvételi elbeszélgetésen nem konkrét tudástartalmakat kérdezünk, hanem a felvételiző diákok általános műveltségét, kommunikációs és digitális kompetenciáját (képességeit, készségeit, fantáziáját, a tanulás iránt mutatott motiváltságát), az egyéni szükségleteit kívánjuk felmérni. A beszélgetés időtartama legfeljebb 15 perc.

 1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
 2. Ezután a pedagógusok a tanuló digitális eszközhasználati szokásaival kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.
 3. Kreatív feladat (általános műveltség, problémamegoldás, kommunikációs kompetencia)

Kérjük, hogy a tanuló hozza magával:

 • fényképes igazolványát (diákigazolvány/személyi igazolvány/útlevél),
 • magyar irodalom füzetét,
 • matematika füzetét,
 • ellenőrző könyvét,
 • versenyeredményeik és egyéb kiemelkedő teljesítményeik okleveleit.

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi eljárás során összesen 50 pont szerezhető. A pontszámítás a tanulmányi eredmények alapján történik: általános iskolai eredmények (7. évfolyam végi, 8. évfolyam félévi) alapján számoljuk a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, idegen nyelv, 1 választott tárgy (vagy biológia vagy kémia vagy földrajz vagy fizika).

Az intézmény saját nyolcadikos tanulójára is a fentebb leírt pontszámítási szabályok vonatkoznak a felvételi eljárás során.

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: kizárólag ép értelmű, látássérült (gyengénlátó, vak) tanulókat fogadunk szakértői vélemény alapján.


Beiskolázás a gimnáziumba

Az alábbi linken megtekinthető a “SuliFórum” Pályaorientációs hét összefoglaló kisfilmje:

Az alábbi linken megtekinthető a “SuliFórum” Pályaorientációs hét
első napjáról készült összefoglaló kisfilm.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XPkGJl4B6nY&feature=youtu.be

Az alábbi linken megtekinthető, illetve letölthető a “Sulifórum”
Pályaorientációs hét promóciós kisfilmje.
Link: https://drive.google.com/open?id=1eRyuYROZvyLAzf-EBQ4fd1BUO8vWzqqR

Az alábbi linken megtekinthető a “SuliFórum” Pályaorientációs hét összefoglaló kisfilmje.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XP5nlOpAFqQ&feature=youtu.be