Azonosító: TP 160 004 102

További információk: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-160-004-102

Az Iskola Intézményegységben működő tehetséggondozó tevékenység bemutatása

Intézményünk 2012. júniusától lett Regisztrált Tehetségpont.

A tehetséggondozás két formában jelenik meg: zenei nevelés és képzőművészeti nevelés, ezen belül is a térbeli-vizuális területre fókuszálva. A zenei nevelést az ének-zene órákon kívül zeneterápiás foglalkozások, zene szakkör és énekkar is biztosítja. A képzőművészeti nevelést a rajz órákon kívül szakkör keretében valósítjuk meg.

A látássérült gyermek az élet számos területén több nehézséggel küzd, mint éplátó társai, ezért kiemelten fontos esetükben a művészeti nevelés értékteremtő, értékközvetítő és személyiségformáló, személyiségkorrekciós hatása a készségek és képességek fejlesztése mellett.

A zene szakköri foglalkozásokra járó tanulóink játékos módszerekkel és eszközökkel indulnak felfedező útra a zene világába. A ritmus, a dallam, a közös éneklés, a zenéhez kapcsolt tánc összekapcsolásával segítjük a zenei műveltség megalapozását. A foglalkozások alkalmával elsősorban az ütős hangszeres játékon alapuló zenei nevelési módszerét alkalmazzuk, mely segíti a személyközi kapcsolatteremtést, az érzelmek meg- és felismerését, a mentális és megismerő képességek fejlesztését, az empátiás készséget, a szociális érzékenységet. A melodikus-ritmikus hangszerek: a xilofon, harangjáték, metallofon, dob, gong és cintányér adja a zenélés hangszeranyagát. A tehetséges tanulóknál fejlesztjük a zenei hallást, ritmusérzéket, intonációs érzékenységet, hangszínhallást. Formáljuk zenei ízlésüket, megismertetjük őket a főbb zenei stílusok sajátosságaival, népünk és más népek zenéivel. A látássérülésből eredő rendezetlen mozgás, az állandóan jelen lévő ritmikus inger hatására rendezettebbé válik. A közös alkotás öröme erősíti önértékelésüket, empatikus készségüket, fegyelmezett munkavégzésüket.

A látássérült gyermekek vizuális nevelése – rajz tanítása-, elsősorban korrekciós, látásnevelő jellegű. Oktatásuk a látássérülésüknek megfelelő méretek és eszközök alkalmazásával történik. Nagyon fontos, hogy jó minőségű és erős színű eszközökkel dolgozhassanak. Intézményünkben a vizuális nevelés a rajz órákon kívül rajz szakkör keretében folyik, amelynek feladata a tehetséges diákok felfedezése és tudatos fejlesztése. Fontosnak tartjuk a rendszeres és szakszerűen megtervezett munkavégzést, így segítve tanulóinkat a művészeti alkotások befogadására és létrehozására. Így valósítjuk meg a tehetséges gyerekek kibontakozását és a harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség kialakítását.

Sikeresen vesznek részt tanulóink országos-, megyei-, városi és egyéb rajzversenyeken, rajzpályázatokon, ahol tehetségükkel, szorgalmukkal elismerést vívnak ki önmaguknak és iskolánknak. Büszkeséggel töltenek el tanulóink alkotásai. Gyermekeink munkái iskolai kiállításokon, képeslapokon, naptárakon, mesekönyv illusztrációjaként is megjelentek már. Egy gyengénlátó gyermeknek dobogós helyezést vagy különdíjat elérni és megmérettetni magát éplátók között, nagy sikernek számít a szemünkben. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy bátran alkossanak, fejezzék ki érzéseiket rajzban, festményben, növekedjen önbizalmuk, legyen sikerélményük, és örömüket leljék az együttes munkában.